Хэнтий аймгийн 2019 оны 1 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 15. 10 цаг 02 минут

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн

             Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгэлтэй, ажил идэвхтэй эрж  байгаа ажилгүйчүүд тайлант сард 768 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 256  хүнээр буюу 50.0 хувиар өссөн  байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 25.6  хувь нь дээд,  4.6   хувь  нь тусгай дунд,  12.5 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны, 37.8  хувь  нь бүрэн дунд, 13.3  хувь нь бүрэн бус дунд, 3.9 хувь нь бага боловсролтой, 2.3  хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 56.0 хувь нь эмэгтэйчүүд, 47.4 хувь нь 15-35 хүртэлх насны залуучууд байна.Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 2.5хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна.

Гэмт хэрэг, шүүх  

 Цагдаагийн газрын мэдээгээр энэ онд  бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 78 болж, өмнөх оны мөн үеэс 41.8  хувиар өссөн  байна. Бүртгэгдсэн  нийт гэмт хэргийн 19.2  хувийг хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг, 56.4 хувийг өмчлөх эрхийн эсрэг  хэргүүд эзэлж байна. Иргэдийн өмчийн  хулгайн гэмт хэргийн 73.7  хувийг малын хулгай эзэлж байна. Гэмт хэргийн илрүүлэлт  8.2 хувь байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй  харьцуулахад 14.7  функтээр буурсан байна.  Гэмт хэргийн улмаас нас барсан хүн 5 ба 16 хүн гэмтсэн. Байгууллага, иргэдэд 120.1 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Гэмт хэргийн улмаас гарсан нийт хохирлын  19.3  хувь буюу 23.2 сая төгрөгийг нөхөн төлүүлсэн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 14.1   хувь нь согтуугаар үйлдэгдсэн байна. 52 жолоочийн жолоодох эрх хассан нь өмнөх оны мөн үеэс 44.4  хувиар буюу 16 хүнээр өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. 

Энэ сард  140  хүн эрүүлжүүлэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 15.2 хувь буюу 25  хүнээр буурчээ.  Үүнээс 5  эмэгтэй эрүүлжүүлэгджээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 45.5 хувь буюу 6 хүнээр  буурсан  байна.

Мөнгө, зээл

      Банкны системийн хэмжээгээр өөрийн кассаар 56869.0 сая төгрөгийн орлогын, 59726.9 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээ хийж, орлогооороо зарлагаа 95.2 хувь хангасан ба Монголбанк нь арилжааны банкуудад 5035.5 сая төгрөг хүргүүлж, банкуудаас 1011.3  сая төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн байна.

  Банкууд нь хадгаламжийн 30 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнээр иргэдэд үйлчилж 79301.9  сая төгрөгийн хадгаламж хуримтлуулж ажилласан байна.

        Зээлийн өрийн үлдэгдэл 189017.4  сая төгрөгт хүрснээс чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл  2023.2 сая төгрөгт хүрч нийт зээлийн үлдэгдлийн 1.1 хувийг эзэлж байна.

        ХААН, ХАС, КАПИТАЛ, ТӨРИЙН банкууд нь 50 гаруй нэр төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнийг иргэдэд жилийн 5-30 хувийн хүүтэйгээр олгож, иргэдийн хугацаатай хадгаламжинд жилийн 7.5-16.7 хувь, хугацаагүй хадгаламжинд жилийн 2.4 -7.4 хувийн хүү олгож байна.

Жич Банк санхүү зээлийн мэдээллийг Монгол банкны  Хэнтий  аймаг дахь салбар гаргав.

Төсөв, санхүү

       2019 оны 01 дүгээр сарын байдлаар төсвийн орлогод нийт 831.7 сая төгрөг төвлөрөхөөс 913.2 сая төгрөг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 81.4 сая төгрөг  буюу 9.8 хувиар  биелүүлсэн  байна.  Татварын бус орлогод төвлөрүүлэх ёстой 68.1 сая төгрөгийн орлогын төлөвлөгөөг 20.6 хувиар буюу  54.1 сая төгрөгөөр дутуу төвлөрүүлсэн байна. Орон нутгийн төсвийн  байгууллага нийт 4041.1 сая төгрөгийн зарлагатай ажилласан нь төлөвлөснөөсөө 2710.0 сая төгрөгөөр бага  зарцуулалттай ажилласан байна.

Хэрэглээний үнийн индекс

Хэрэглээний үнийн индекс гэдэг нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрлөөр өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмждэг үзүүлэлт юм.

Хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ 2019 оны 01 дугаар сард өмнөх сараас 0.4 хувь, өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.4 хувь, өмнөх оны эцсээс 0.4 хувиар өссөн байна.

АЖ ҮЙЛДВЭР

             Аж үйлдвэрийн салбарт 30 гаруй  аж ахуйн нэгж  100 -гаруй иргэд үйл ажиллагаа явуулж, түүнд  1900 гаруй ажиллагсад ажиллаж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын дүнгээр 5701.8 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж  10554.4 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулав. 

             Энэ онд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад үйлдвэрлэлт 1717.0 сая төгрөг буюу  43.1 хувь , борлуулалт 5127.0 сая төгрөг буюу 94.3 хувиар  тус тус өссөн байна.Энэ сард 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв.

Тээвэр, холбоо:

2019 оны 01 дугаар сарын байдлаар орон нутгийн тээврээр 1062 иргэн, хот хоорондын тээврээр  3868 иргэн зорчсон байна. Энэ нь өмнөх сартай харьцуулахад орон нутгийн тээврээр зорчигчид  63,0 хувь, авто тээврээр зорчигчид 66,0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

МЭДЭЭЛЛИЙГ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗНЭ ҮҮ

 


Сэтгэгдэл бичих

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУД

       

2020 оны 07-р сарын 08-ны байдлаар

Нэр төрөл Үнэ/төг/
Гурил, I зэрэг, кг         

1300

Хонины мах, кг

11000

Үхрийн мах, кг 15000
Ямааны ястай мах, кг 10000
Элсэн чихэр, кг 2100
Цагаан будаа, кг 2400
Шингэн сүү, л 1000
Бензин, А-80 1450
Бензин, А-92 1500
Дизель түлш 2000

 

Та манай

counter free

дахь зочин боллоо.