Хэнтий аймгийн 2019 оны 7 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 19. 01 цаг 07 минут
Хэнтий аймгийн 7-р сарын нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаар хэвлэлийн бага хурлыг 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн 16:00 цагт зохион байгууллаа. Энэ удаагийн хэвлэлийн бага хурлыг хэлтсийн дарга Т.Өлзийсүрэн хариуцан зохион байгуулж мэдээлэл хийлээ. Хэвлэлийн бага хуралд "Хэнтий, Өндөрхаан телевиз" оролцов.
Дэлгэрэнгүй

Хэнтий аймгийн 2019 оны 07 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 15. 08 цаг 32 минут
Манай статистикийн хэлтэс аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаарх энэхүү товхимолыг Үндэсний статистикийн хороонд төвлөрсөн журмаар мэдээлэгдэж буй болон албан ёсны статистикийн мэдээллийн хүрээнд боловсруулалт хийн бэлтгэж аймгийн удирдлага, хэрэглэгчдийн захиалгын үндсэн дээр тархааж байгаа болно.
Дэлгэрэнгүй

Хэнтий аймгийн 2019 оны 6 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 18. 09 цаг 20 минут
Хэнтий аймгийн 6-р сарын нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаар хэвлэлийн бага хурлыг 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн 15:00 цагт зохион байгууллаа. Энэ удаагийн хэвлэлийн бага хурлыг хэлтсийн дарга Т.Өлзийсүрэн хариуцан зохион байгуулж мэдээлэл хийлээ. Хэвлэлийн бага хуралд "Хэнтий, Өндөрхаан телевиз" оролцов.
Дэлгэрэнгүй

Хэнтий аймгийн 2019 оны 06 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 17. 10 цаг 12 минут
Манай статистикийн хэлтэс аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаарх энэхүү товхимолыг Үндэсний статистикийн хороонд төвлөрсөн журмаар мэдээлэгдэж буй болон албан ёсны статистикийн мэдээллийн хүрээнд боловсруулалт хийн бэлтгэж аймгийн удирдлага, хэрэглэгчдийн захиалгын үндсэн дээр тархааж байгаа болно.
Дэлгэрэнгүй

Үндэсний статистикийн хороо "Статистикийн тухай" хуульд заасны дагуу “Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2018”-г Монгол Улсын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 2 дахь удаа зохион байгуулж явууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 08. 09 цаг 34 минут
Үндэсний статистикийн хороо "Статистикийн тухай" хуульд заасны дагуу “Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа-2018”-г Монгол Улсын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 2 дахь удаа зохион байгуулж явууллаа. Судалгааны зорилго нь Монгол улсын хүүхэд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хөгжил, хамгаалал, аж байдал, тэдний эрхийн хэрэгжилт болон эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн ХДХВ/ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, бэлгийн зан үйл, хүн амын сайжруулсан ундны ус, ариун цэврийн байгууламжийн хэрэглээ, гар угаах газар, иоджуулсан давсны хэрэглээний талаарх чанартай статистик тоо мэдээллийг гаргах, баяжуулах зорилготой юм. Судалгаанаас тооцсон 178 гаруй үзүүлэлт нь Тогтвортой хөгжлийн зорилго, Хүүхдийн Эрхийн Конвенци, НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн ХДХВ/ДОХ-ын асуудлаарх тусгай чуулганы тунхаглал, Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд”, “Хүүхдийн хөгжил хамгаалал”, “Хүн амын хоол тэжээл” үндэсний хөтөлбөрүүд болон бусад бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэхэд чиглэгдсэн болно. Энэ удаагийн судалгааны асуулга болон үзүүлэлтийн хүрээ нь Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгуудын үйл явцын хяналтыг дэмжих зорилгоор өргөжсөн бөгөөд үүний хүрээнд хүүхдийн сурах суурь чадвар, эцэг, эхийн оролцоо, насанд хүрэгчид болон хүүхдийн үйлдлийн чадвар, хохирсон байдал, өрхийн ундны усанд гэдэсний савханцар Е.коли илрүүлэх шинжилгээ, өрхийн эрчим хүчний хэрэглээ зэрэг шинэ бүлгүүдийг нэмж оруулан улсын хэмжээнд нийт 14,500 өрхийг хамруулсан. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг 2018 оны 9 сарын 20-наас 12 дугаар сарыг дуустал нийт 3 сарын турш 19 багийн 114 хүн 21 аймаг, Улаанбаатар хотод ажилласан. Тус судалгааны үр дүнг олон нийтэд танилцуулах семинарыг ҮСХ-оос 2019 оны 07 сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, Аймгийн Засаг даргын орлогч Г. Хэрлэнчулуун, Статистикийн хэлтсийн дарга Т. Өлзийсүрэн нар оролцож байна.
Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХУДАЛДАА, БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА-2018 ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ХҮРЭХЭД БЭЛЭН БОЛЛОО

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 04. 02 цаг 37 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 77664 хүн ам, 25172 өрх бүртгэгдсэн. Мөн Хэнтий аймагт регистрийн санд бүртгэлтэй 1377 аж ахуйн нэгж байгууллага байгаагаас одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1017 аж ахуйн нэгж байгууллага байна. БНХАУ-ын Манжуур, Хөлөнбуйр, Алтан-Эмээл, Амгаланбаатар хотуудтай, ОХУ-ын Чита, Агийн буриад, Турк, Кувейт улстай найрамдал хамтын ажиллагаатай ажилладаг, монголыг арилжааны банкны Хаан, Хас, Капитал,Төрийн банкны салбартай, худалдааны 400 гаран цэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Аймгийн хэмжээнд өнөөгийн байдлаар 400 гаруй худалдаа үйлчилгээний ААН үйл ажиллагаа явуулдаг үүнээс нь хүнсний худалдаа эрхэлдэг 251, шатахуун түгээх үйл ажиллагаа эрхэлдэг 49, эмийн худалдаа эрхэлдэг 31, өргөн хэрэглээний барааны худалдаа эрхэлдэг 91 ААН байна. Хэнтий аймгийн бөөний болон жижиглэн худалдааны нийт борлуулалт 2018 онд 113313.4 сая төгрөг болж 2017 оныхоос 68748.2 сая төгр 2018 онд Хэнтий аймгийн худалдааны байгууллагууд нийт 113313.4 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь 2013 оныхоос 101188.2 сая төгрөг буюу 834.5 хувиар, 2014 оныхоос 97811.8 сая төгрөг буюу 630.9 хувиар, 2015 оныхоос 97149.4 сая төгрөг буюу 601.0 хувиар, 2016 оныхоос 62032.5 сая төгрөг буюу 120.9 хувиар тус тус өссөн.байна.өг буюу 154.2 хувиар өсчээ. 2018 онд Хэнтий аймгийн барилгын салбарын статистикийн мэдээнд хамрагдсан барилгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 14086.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 21 барилга байгууламжийг барьж гүйцэтгэсэн байна. 2018 оны барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэлийг өнгөрсөн онтой харьцуулахад 25.6 хувиар буюу 4846.2 сая төгрөгөөр буурсан байна. Хэнтий аймгийн хэмжээнд 2018 онд нийт 14086.1 сая төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэсэн нь 2014 оныхоос 27009.3 сая төгрөг буюу 65.7 хувиар, буурсан, 2015 оныхоос 23636,7 сая төгрөг буюу 62.7 хувиар, 2016 оныхоос 6901.0 сая төгрөг буюу 32.9 хувиар, 2017 оныхоос 4846.2 сая төгрөг буюу 25.6 хувиар тус тус буурсан.байна.
Дэлгэрэнгүй

2019 онд болох Байшин, орон сууцны тооллого, 2020 онд болох ХАОС тооллогын ээлжит 2 дугаар хуралдаан боллоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 27. 09 цаг 20 минут
2019 онд болох Байшин, орон сууцны тооллого, 2020 онд болох ХАОС тооллогын ээлжит 2 дугаар хуралдаан боллоо.
Дэлгэрэнгүй

"Хүн ам зүйн үзүүлэлтийн өнөөгийн байдал" - 2018 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 20. 04 цаг 28 минут
Аймгийн дүнгээр 2018 онд нийт хүн амын 63.7 хувь буюу 49.5 мянган хүн аймаг, сумын төв, хот тосгонд амьдарч байгаагийн дотор 44.1 хувь нь буюу 21.9 мянган хүн аймгийн төвд амьдарч байна. Нийт хүн амын 36.3 хувь буюу 28.2 мянган хүн хөдөөд амьдарч байна. Монголын хүн амын нягтрал нэг квадрат киллометр нутагт 2.1 хүн ноогдож байгаа бол Хэнтий аймгийн хувьд хүн амын нягтрал 1.0 байгаа нь харьцангуй бага байна. Энэ нь сум бүрт харилцан адилгүй байдаг. 2018 оны жилийн эцсийн хүн амын бүртгэлээр манай аймгийн суурин хүн ам орон нутгийн засаг захиргааны бүртгэлээр нийт 77664 хүн байгаа нь 2017 онтой харьцуулахад 1645 хүнээр буюу 2.2 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ИНФОГРАФИК

ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУД

   ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ВЕБ ХУУДАС

7 хоногийн үнийн мэдээ
/2020 оны 04-р сарын 02-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ/төг/
Гурил, I зэрэг, кг

1600

Хонины мах, кг

10000

Үхрийн мах, кг 13000
Ямааны ястай мах, кг 9000
Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2300
Шингэн сүү, л 2000
Ноолуур, кг 90000
Бензин, А-80 1800
Бензин, А-92 1850
Дизель түлш 2570
Боодолтой өвс, 25 кг 0